Yritysten trainee-ohjelmat eivät aina vastaa odotuksia

Liian pitkät trainee-ohjelmat eivät innosta opiskelijoita, jotka muuten mielellään haluaisivat tietoa työnantajista trainee-ohjelman kautta.

Trainee-ohjelma on suosittu ja tehokas tapa valmentaa yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoita työelämää varten, ja yhä useampi työnantaja tarjoaakin trainee-ohjelmia innokkaille nuorille. Ohjelmista on hyötyä sekä työnantajille että ohjelmaa käyville tuleville työnhakijoille. Nuori saa ainutlaatuista kokemusta eri tehtävistä ja oppii ymmärtämään yrityksen kokonaiskuvan. Työnantaja taas saa sitoutuneet työntekijän. Joka kolmas opiskelija on kiinnostunut tai erittäin kiinnostunut trainee-ohjelmista ja suosio on Suomessa suurempi kuin muissa Pohjoismaissa.

Universumin teettämästä tutkimuksesta käy kuitenkin ilmi, että työnantajien tarjoamat ohjelmat ovat nuorten mielestä liian pitkiä. ”Nuorten mielestä trainee-ohjelman ihannepituus olisi kuusi kuukautta, vaikka nykyisin monet ohjelmat ovat sitä kolme kertaa pidempiä, keskimäärin 18 kuukautta” kertoo työnantajakuvakonsultti Erika Niemelä Universumista.

75 prosenttia vastanneista, olisivat kiinnostuneita ohjelmasta, jonka kautta saisi kokemusta enemmän kuin yhdestä työtehtävästä kerrallaan. ”Nuoret haluavat kokemusta eri tehtävistä ja tämän takia on tärkeä että työnantajat antavat nuorille mahdollisuuden kokea eri tehtäviä talon sisällä” selventää Universumin maajohtaja Jonna Sjövall.    

Opiskelijat hakevat trainee-ohjelmiin saadakseen uramahdollisuuksia työnantajan palveluksessa ohjelman jälkeen. Ohjelmissa koulutetaan usein asiantuntijatehtäviin ja opiskelijat näkevät tämän kokemuksen hyödyllisenä, tulevaa uraa ajatellen.  Kiinnostavat työtehtävät ja itsensä haastaminen houkuttelee myös. Koska trainee-ohjelmat voivat olla haastavia, eivät ne sovi opiskelijoille, jotka pelkäävät stressiä. Mikäli opiskelija kuitenkin saa mahdollisuuden osallistua trainee-ohjelmaan, on tämä parhaassa tapauksessa sekä opiskelijalle että työnantajalle todella antoisaa!

Universumin trainee-opas ilmestyy lokakuussa 2011.

By linda corin on 11/10/2011 · Posted in Uncategorized

Be the first to post a comment.